Mar 19, 2012

Dimanakah Allah?


Jawabnya: ALLAH berada DI ATAS LANGIT.

Dalilnya:

█ DARI AL-QUR'AN
● Surah Al Hadid ayat 4:
Dialah yg menciptakan langit & bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia istiwa (bersemayam) di atas ‘Arsy dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi & apa yg keluar daripadanya & apa yg turun dari langit & apa yg naik kepadanya. Dan Dia b'sama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
● Surah Al Mulk ayat 16:
”Apakah kamu merasa aman thdp (Allah) yg berada di atas langit bhw Dia akan m'jungkirbalikkan bumi bersama kamu, shg dgn tiba-tiba bumi itu b'goncang?”
● Surah Thaha ayat 5:
Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) bersemayam di atas ‘arsy.
..............dan masih byk yg lain!

█ DARI HADITS RASULULLAH
● Hadits dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu ‘anhu:
Rasulullah b'tanya kpd seorang budak wanita: “Dimana Allah?” Budak itu mjwb: “DI ATAS LANGIT”. Rasulullah b'tanya lagi: “Siapa saya?”. Budak itu mjwb: “Engkau adalah Rasulullah”. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam b'sabda: “Merdekakanlah budak ini krn dia seorang wanita mukminah”. [Hadits Shahih, HR. Muslim (no. 537)]
● Jawaban Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kpd Dzul Khuwasyirah:
Tidakkah kalian mempercayaiku padahal aku dipercaya oleh Dzat yg DI ATAS LANGIT?” [HR Bukhari no. 4351 & Muslim no. 1064]
..............dan masih byk yg lain!

█ KESEPAKATAN ULAMA
● Imam Abu Hanifah: “Brgsiapa yg m'ingkari Allah ‘azza wa jalla DI LANGIT maka ia telah kufur!”
● Imam Malik: “Allah DI ATAS LANGIT, sedang ilmuNya (pengetahuanNya) di setiap tempat, tidak akan luput sesuatu darinya.”
● Imam asy Syafi’i: “Berbicara tentang sunnah yang menjadi peganganku & para ahli hadits yg saya lihat & ambil ilmunya seperti Sufyan, Malik, dan selain keduanya, adalah berikrar bahwa tidak ada ilah (yg berhak untuk diibadahi scr benar) kecuali Allah & bhw Muhammad adalah utusan Allah, serta bersaksi bhw Allah itu di atas ‘arsy DI LANGIT
● Seorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, “Apakah Allah DI ATAS LANGIT yg ke tujuh di atas ‘arsyNya jauh dari makhlukNya, sedangkan kekuasaanNya & pengetahuanNya di setiap tempat?” Beliau menjawab, “Ya, Dia di atas ‘arsy-Nya tidak akan luput sesuatupun darinya.” (Lihat kitab Al ‘Uluw, Imam adz Dzahabi).


█ FITRAH MANUSIA
● Bukankah kita sbg seorang muslim m'punyai fitrah bhw kalau b'doa m'angkat tangan ke atas (m'hdp langit)


█ JIKA ADA YG B'TANYA:
● Apa maksud “..dan Dia bersama kamu dmn saja kamu berada” (Al-Hadid:4)
Jawabnya: Ilmu Allah yang b'sama kita kapan saja & dmn saja kita berada krn Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha Mendengar terhadap apapun yg kita lakukan; dimana dan kapanpun.

█ KESIMPULAN:
☑ Allah berada DI ATAS LANGIT.
☑ Allah istiwa (bersemayam) di atas arsy-Nya dan arsy Allah ada DI ATAS LANGIT.

......................................(◕‿-)

sumber:
- http://buletin.muslim.or.id/aqidah/tahukah-kamu-di-manakah-allah
- http://abiubaidah.com/tahukah-anda-di-mana-allah.html/
0

0 komentar:

Post a Comment